Bohaterki Codzienności

kobiety w trzecim sektorze

Bohaterki codzienności – kobiety w trzecim sektorze
to program wielowymiarowego docenienia i wsparcia
kobiet z Pomorza

ZGODNIE ZE STATYSTYKAMI

kobiety stanowią 70%
osób pracujących w 3. sektorze

Tym projektem zwracamy uwagę na rolę, jaką odgrywają kobiety działające w trzecim sektorze. 


Wspólnie szukamy odpowiedzi na pytania o to jaka jest kobieca przedsiębiorczość społeczna, czego przede wszystkim potrzebuje, aby móc lepiej się rozwijać, jakie wyzwania stoją przed liderkami społecznymi, czy są one inne niż kobiet pracujących w przedsiębiorstwach? Jak możemy współpracować, aby się wzajemnie wzmacniać. Czym jest solidarność i współpraca w pomorskiej ekonomii społecznej?


Projekt realizowany jest etapami

O Bohaterkach Codzienności opowiadają realizatorki projektu

Prezeska Up Foundation
Liderka Projektu

Przewodnicząca TAK Trójmiejska Akcja Kobieca
Partnerka Projektu

Liderem projektu „Bohaterki Codzienności – kobiety w 3. sektorze” w małych miejscowościach i na terenach wiejskich na Pomorzu 

jest Fundacja Inicjowania Rozwoju UP Foundation, a partnerem Trójmiejska Akcja Kobieca. 

Projekt realizowany z dotacji programu Aktywni Obywatele – Fundusz Krajowy 

finansowanego przez Islandię, Liechtenstein i Norwegię w ramach Funduszy EOG.