raport z badania jakościowego

Codzienność kobiet w trzecim sektorze w małych miejscowościach pomorza - diagnoza, potrzeby, wyzwania i rekomendacje

ten raport, to:

Materiał powstał w ramach pierwszego etapu realizacji
projektu Bohaterki Codzienności – kobiety w trzecim sektorze,
który jest finansowany przez Islandię, Liechtenstein i Norwegię
z Funduszy EOG i Funduszy Norweskich w ramach Programu
Aktywni Obywatele – Fundusz Krajowy. Inicjatorem i liderem
projektu jest Fundacja Inicjowania Rozwoju UP Foundation,
a partnerem – Trójmiejska Akcja Kobieca.

Celem badania było przede wszystkim zdiagnozowanie

najważniejszych potrzeb i wyzwań społeczniczek, aktywistek

i kobiet pracujących w organizacjach pozarządowych na

Pomorzu po to, by jak najlepiej dopasować do nich rodzaj

wsparcia. Kryteria doboru uczestniczek stworzyły grupę, która

mimo różnorodności (pod względem działalności kobiet, ich

miejsca zamieszkania, wieku, wykształcenia, sytuacji rodzinnej)

okazała się jednolita w swych potrzebach i wyzwaniach, a także

w poczuciu społecznej misji, chęci naprawiania różnych

fragmentów naszego świata.

Wyniki prac badaczek dr Anny Strzałkowskiej i dr Marty Abramowicz pokazują, jak wiele jest do zrobienia w zakresie wspierania tych, które na co dzień pomagają innym.
Sporządzony raport potwierdza to, co przypuszczałyśmy
i co obserwujemy w naszej codziennej pracy z liderkami społecznymi: poczucie wyczerpania, osamotnienia, permanentnego braku czasu, niedocenienia. Jednocześnie
w wypowiedziach respondentek uwidaczniają się olbrzymia
determinacja i potrzeba kontynuowania działalności
społecznej. Działaczki, mimo przeładowania ilością zadań,
brakiem czasu dla siebie i swojej rodziny, nie biorą pod
uwagę możliwości rezygnacji z aktywności społecznej.

Mamy nadzieję, że treść raportu wywoła w Tobie podobne
reakcje jak w nas. Że z jednej strony podniesie świadomość sytuacji,
a z drugiej – da poczucie mocy i konieczności działania.
Biorąc do ręki ten raport, stajesz się częścią naszej kampanii
społecznej, w której chcemy zauważyć i docenić rolę kobiet
pracujących odpłatnie i nieodpłatnie w trzecim sektorze.